Glavni trg 18 

4000 Kranj 

+386 4 202 57 16 

info@gpn.si 

Permanent Collection

PREV  260/782  NEXT


gpn


Živko Ira Marušič (1945)

La visione di s. Eustachio / S. Eustace’s Vision (La visione di s. Eustachio), 2005-2006
graphite, charcoal, paper; 71 x 100 cm

Artist's donation for the permanent collection 2020.

   MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook