Glavni trg 18 

4000 Kranj 

+386 4 202 57 16 

info@gpn.si 

Artists

1.  Zvest Apollonio (1935-2009)
2.  Stojan Batič (1925-2015)
3.  Mirsad Begić (1953)
4.  Emerik Bernard (1937-2022)
5.  Janez Bernik (1933)
6.  Janez Boljka (1931-2013)
7.  Bogdan Borčič (1926-2014)
8.  Jože Ciuha (1924-2015)
9.  Dragica Čadež (1940)
10.  Peter Černe (1931-2012)
11.  Avgust Černigoj (1898-1985)
12.  Zvonko Čoh (1956)
13.  Riko Debenjak (1908-1987)
14.  Tone (Anton) Demšar (1946-1997)
15.  Zoran Didek (1910-1975)
16.  Milan Erič (1956)
17.  Boris Gaberščik (1957)
18.  Maksim Gaspari (1883-1980)
19.  Kostja Gatnik (1945-2022)
20.  Alenka Gerlovič (1919-2011)
21.  Gustav (Avgust) Gnamuš (1941)
22.  Zdenka Golob (1928-2019)
23.  Bojan Gorenec (1956)
24.  Herman Gvardjančič (1943)
25.  Zdenko Huzjan (1948)
26.  Stane (Stanislav) Jagodič (1943)
27.  Božidar Jakac (1899-1989)
28.  Marko Jakše (1959)
29.  Stane (Stanislav) Jarm (1931-2011)
30.  Andrej Jemec (1934)
31.  Zmago (Zmagoslav) Jeraj (1937-2015)
32.  Zdenko Kalin (1911-1990)
33.  Stojan Kerbler (1938)
34.  Aleksij Kobal (1962)
35.  Rudolf Kotnik (1931-1996)
36.  Metka Krašovec (1941-2018)
37.  Tomaž Kržišnik (1943)
38.  Ema Kugler (1955)
39.  Vladimir Lakovič (1921-1997)
40.  Tone (Anton) Lapajne (1933-2011)
41.  Janez Lenassi (1927-2007)
42.  Lojze Logar (1944-2014)
43.  Vladimir Makuc (1925-2016)
44.  Miha Maleš (1903-1987)
45.  Adriana (Jadranka) Maraž (1931-2015)
46.  Živko Ira Marušič (1945)
47.  France Mihelič (1907-1998)
48.  Miki (Nikolaj) Muster (1925-2018)
49.  Zoran (Anton) Mušič (1909-2005)
50.  Franc Novinc (1938)
51.  Floris (Frančišek) Oblak (1924-2006)
52.  Valentin Oman (1935)
53.  Nikolaj Omersa (1911-1981)
54.  Klavdij Palčič (1940-2021)
55.  Borut Pečar (1931-2009)
56.  France Peršin (1922-1997)
57.  Veno Pilon (1896-1970)
58.  Štefan Planinc (1925-2017)
59.  Marjan Pogačnik (1920-2005)
60.  Marko Pogačnik (1944)
61.  Ivo Prančič (1955)
62.  Lila Prap (1955)
63.  Nataša Prosenc Stearns (1966)
64.  Milan Rijavec (1922-2018)
65.  Oto Rimele (1962)
66.  Bine (Albin) Rogelj (1929)
67.  France Rotar (1933-2001)
68.  Evgen Sajovic (1913-1986)
69.  Maksim Sedej (1909-1974)
70.  Jože Slak Đoka (1951-2014)
71.  France Slana (1926-2022)
72.  Frančišek Smerdu (1908-1964)
73.  Alenka Sotler (1958)
74.  Lojze Spacal (1907-2000)
75.  Tinca (Justina) Stegovec (1927-2019)
76.  Tone Stojko (1947)
77.  Gabrijel Stupica (1913-1990)
78.  Marija Lucija Stupica (1950-2002)
79.  Marlenka Stupica (1927-2022)
80.  Andraž Šalamun (1947)
81.  Janez Šibila (1919-2017)
82.  Ive Šubic (1922-1989)
83.  Tugo Šušnik (1948)
84.  Marko Šuštaršič (1927-1976)
85.  Slavko Tihec (1928-1993)
86.  Jože Tisnikar (1928-1999)
87.  Drago Tršar (1927)
88.  Dušan Tršar (1937)
89.  Vinko Tušek (1936-2011)
90.  Franko Vecchiet (1941)
91.  Janez Vidic (1923-1996)
92.  Lujo (Alojz) Vodopivec (1951)
93.  Andrej Zdravič (1952)
94.  Karel Zelenko (1925)
95.  Joco Žnidaršič (1938-2022)

Zavarovalnica Triglav, d.d. 
  MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook