Glavni trg 18 

4000 Kranj 

+386 4 202 57 16 

info@gpn.si 

Prešeren Fund Award Winners

1.  Zvest Apollonio (1935-2009)
2.  Mirsad Begić (1953)
3.  Emerik Bernard (1937-2022)
4.  Janez Bernik (1933)
5.  Janez Boljka (1931-2013)
6.  Bogdan Borčič (1926-2014)
7.  Jakov Brdar (1949)
8.  Jože Ciuha (1924-2015)
9.  Dragica Čadež (1940)
10.  Peter Černe (1931-2012)
11.  Zvonko Čoh (1956)
12.  Tone (Anton) Demšar (1946-1997)
13.  Milan Erič (1956)
14.  Boris Gaberščik (1957)
15.  Alenka Gerlovič (1919-2011)
16.  Gustav (Avgust) Gnamuš (1941)
17.  Zdenka Golob (1928-2019)
18.  Bojan Gorenec (1956)
19.  Herman Gvardjančič (1943)
20.  Zdenko Huzjan (1948)
21.  Stane (Stanislav) Jagodič (1943)
22.  Marko Jakše (1959)
23.  Stane (Stanislav) Jarm (1931-2011)
24.  Andrej Jemec (1934)
25.  Zmago (Zmagoslav) Jeraj (1937-2015)
26.  Dušan Kastelic (1964)
27.  Maks Kavčič (1909-1973)
28.  Stojan Kerbler (1938)
29.  Aleksij Kobal (1962)
30.  Silvester Komel (1931-1983)
31.  Rudolf Kotnik (1931-1996)
32.  Metka Krašovec (1941-2018)
33.  Tomaž Kržišnik (1943)
34.  Ema Kugler (1955)
35.  Vladimir Lakovič (1921-1997)
36.  Tone (Anton) Lapajne (1933-2011)
37.  Avgust Lavrenčič (1925-1996)
38.  Tomaž Lavrič (1964)
39.  Janez Lenassi (1927-2007)
40.  Lojze Logar (1944-2014)
41.  Vladimir Makuc (1925-2016)
42.  Adriana (Jadranka) Maraž (1931-2015)
43.  Živko Ira Marušič (1945)
44.  Kiar (Bogdan) Meško (1936)
45.  Jure Miklavc (1970)
46.  Franc Novinc (1938)
47.  Floris (Frančišek) Oblak (1924-2006)
48.  Valentin Oman (1935)
49.  Nikolaj Omersa (1911-1981)
50.  Alen Ožbolt (1966)
51.  Milan Pajk (1942)
52.  Klavdij Palčič (1940-2021)
53.  Borut Pečar (1931-2009)
54.  Marko Peljhan (1969)
55.  France Peršin (1922-1997)
56.  Štefan Planinc (1925-2017)
57.  Matjaž Počivavšek (1955)
58.  Marjan Pogačnik (1920-2005)
59.  Marko Pogačnik (1944)
60.  Marjetica Potrč (1953)
61.  Ivo Prančič (1955)
62.  Lila Prap (1955)
63.  Nataša Prosenc Stearns (1966)
64.  Tobias Putrih (1972)
65.  Milan Rijavec (1922-2018)
66.  Oto Rimele (1962)
67.  Bine (Albin) Rogelj (1929)
68.  France Rotar (1933-2001)
69.  Eta Sadar Breznik (1950)
70.  Evgen Sajovic (1913-1986)
71.  Duba (Dubravka) Sambolec (1949)
72.  Ivan Seljak-Čopič (1927-1990)
73.  Jože Slak Đoka (1951-2014)
74.  France Slana (1926-2022)
75.  Mojca Smerdu (1951)
76.  Alenka Sotler (1958)
77.  Tinca (Justina) Stegovec (1927-2019)
78.  Tone Stojko (1947)
79.  Marija Lucija Stupica (1950-2002)
80.  Marlenka Stupica (1927-2022)
81.  Andraž Šalamun (1947)
82.  Janez Šibila (1919-2017)
83.  Rudi Španzel (1948)
84.  Ive Šubic (1922-1989)
85.  Tugo Šušnik (1948)
86.  Marko Šuštaršič (1927-1976)
87.  Slavko Tihec (1928-1993)
88.  Jože Tisnikar (1928-1999)
89.  Drago Tršar (1927)
90.  Dušan Tršar (1937)
91.  Vinko Tušek (1936-2011)
92.  Franko Vecchiet (1941)
93.  Janez Vidic (1923-1996)
94.  Matjaž Vipotnik (1944-2016)
95.  Lujo (Alojz) Vodopivec (1951)
96.  Andrej Zdravič (1952)
97.  Karel Zelenko (1925)
98.  Joco Žnidaršič (1938-2022)
99.  Jelica Žuža (1922-2014)

Zavarovalnica Triglav, d.d. 
  MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook