Glavni trg 18 

4000 Kranj 

(04) 202 57 16 

info@gpn.si 

Pavšlarjeva hiša

Pavšlarjeva hiša je konglomerat različnih stilov, ki se je izoblikoval v zgodovini mesta Kranj. Dr. Cene Avguštin je o njej zapisal: »Renesansa je v 16. st. vedno globlje posegla v podobo mesta. Hiše so se širile v smeri dvorišča. Nove stanovanjske prostore so po italijanskem vzoru povezali z arkadnimi hodniki. Tako je v tem času del Pavšlarjevega dvorišča zaobjel eden najlepših arkadnih hodnikov, kar jih imamo pri nas.

pavsla2Ločni del arkad je še prirezan na gotski način, kar dokazuje, kako trdovratno so se stare oblike ohranjale v mestu. Te še vedno prevladujejo v notranjščini hiše, kjer se je ohranila vrsta gotsko oblikovanih kamnitih portalov in oken. V tem času je na dvorišču zrasla povsem nova, samostojna stavba. Dvoranski prostor v pritličju prekriva, na poznogotska stebra oprt, križni svod.

Kot ugotavlja zgodovinarka Olga Zupan, je omenjena dvorana verjetno služila potujočim trgovcem za hrambo blaga, nadstropje pa za stanovanje. Nova stavba je bila od stare ločena z ozkim arkadnim dvoriščem, o čemer pričata arkadna loka v nadstropju, oprta na kamnit steber.Pozneje so obe stavbi na južni strani povezali z zidom in skozi kamnita gotska portala speljali dohod na arkadno dvorišče. V 18. st. so temu na južni strani dodali še en arkadni hodnik in tako dopolnili njegovo prostorsko podobo.

Kasneje so Pavšlarjevo hišo ob Glavnem trgu zvišali za eno nadstropje in novo fasado, raztegnjeno tudi čez prehod, ki vodi s trga v Tomšičevo ulico, obogatili z novo baročno podobo sv. Krištofa in sv. Florijana«.

pdfgpn_tlorisi.pdf

Zavarovalnica Triglav, d.d. 
  MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook