Glavni trg 18 

4000 Kranj 

(04) 202 57 16 

info@gpn.si 

Ob 20. obletnici Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj

Mag. Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo Republike Slovenije

Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj, ki letos praznuje dvajset let obstoja, uresničuje vizijo Kranja kot Prešernovega mesta. Ne povezuje pa le prebivalcev Kranja, temveč z likom pesnika Franceta Prešerna povezuje tudi prebivalce celotne Slovenije. V Zdravljici je Prešeren izpovedal stoletni slovenski sen in zamisel o sožitju vseh narodov sveta. Z njegovo poezijo smo Slovenci v literarnem pogledu postali enakovredni evropskim narodom. In prav v tej univerzalnosti vrhunske umetnosti, ki v enaki meri nagovarja Slovence kot tudi druge narode, leži širše umetniško razumevanje kulture.

 

Ustvarjalnost je temelj razvoja naše družbe in umetnost je najvišji izraz naše identitete. Investiranje v kulturo, umetnost in ustvarjalnost je naša najboljša naložba za prihodnost, za hitrejšo vzpostavitev vključujoče družbe znanja, razumevanja in dialoga, v središču katere so človek in njegove resnične potrebe - to pa ste v Kranju od nekdaj vedeli. Tudi tedaj, ko se je porodila ideja o ustanovitvi galerije.

Umetnost, ki je stoletja nastajala na ozemlju Slovenije, je v veliki meri določal njen poseben geografski položaj. Od nekdaj je bila Slovenija stičišče različnih civilizacij in kultur. Prek ozemlja današnje Slovenije so potekale trgovske poti, po njih pa so potovali tudi umetniki, ki so iz velikih evropskih kulturnih centrov prinašali aktualne umetniške sloge. Potovali so tudi Slovenci. Tako je skozi čas nastajalo z lokalnimi značilnostmi obarvano umetniško izročilo.

Umetnost, ki se je oblikovala ob vplivu naravnih danosti pokrajine in popotnikov, ki so jo prečili, se bolj kot v velikih potezah razkriva v zanimivih podrobnostih, ki se skrivajo v zbirkah, kakršno ima Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj. Utemeljena je na posebnem, čeprav na videz preprostem skupnem imenovalcu - na likovnih delih avtorjev, ki so prejeli najvišje nacionalno priznanje za umetnost. Časovno zajema skoraj polovico stoletja, ko so se spremembe dogajale zelo hitro, zato je nabor slikarskih, kiparskih in grafičnih del raznoroden tako po avtorskih poetikah kot po ustvarjalnih praksah, ki sta jih uveljavili naša polpretekla zgodovina in sodobnost. Ta posebni nabor in razstave, ki  na simbolni ravni oživljajo likovne vizije avtorjev, na zanimiv način pripovedujejo o pogledu slovenske družbe na umetnost svojega časa. Umetniška zbirka je dragocena dopolnitev nacionalnih in zasebnih pregledov slovenske likovne umetnosti druge polovice dvajsetega in zgodnjega enaindvajsetega stoletja. 

Zbirka Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada je zanimiva tudi s kulturnozgodovinskega stališča. Toliko bolj, ker je povezana s Prešernovim imenom. 

Ob dvajseti obletnici Galerije Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj iskreno čestitam vsem, ki ste dve desetletji uspešno uresničevali njeno poslanstvo, ljubiteljem umetnosti in obiskovalcem galerije pa želim še veliko umetniških užitkov, domišljije in svobode v razumevanju in interpretiranju vrhunske ustvarjalnosti.

Zavarovalnica Triglav, d.d. 
  MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook