Glavni trg 18 

4000 Kranj 

(04) 202 57 16 

info@gpn.si 

O nagradah

Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada so najvišja priznanja Republike Slovenije za dosežke na področju umetnosti. Začetek podeljevanja nagrad sega v leto 1946, ko je bila izdana odredba tedanjega Ministrstva za prosveto o podeljevanju nagrad za umetnost in znanost, že leto prej pa je bil 8. februar razglašen za kulturni praznik.
Omenjeni odločitvi sta potrdili zavest, da smo se kot narod oblikovali predvsem s kulturno in znanstveno ustvarjalnostjo.

Prve nagrade so bile podeljene leta 1947, na dan kulturnega praznika. Predlagatelji so bili Društvo slovenskih književnikov, Glasbeni svet pri ministrstvu za prosveto, Društvo slovenskih upodabljajočih umetnikov ter Akademija znanosti in umetnosti.

Nagrade so bile z zakonom, sprejetim leta 1955, poimenovane po Francetu Prešernu, ta zakon pa je tudi že razširil "bazo" morebitnih predlagateljev in ustanovil Prešernov sklad s pravno subjektiviteto.

V minulih desetletjih je bil zakon večkrat spremenjen. Že leta 1956 je natančneje opredelil znanstvena področja, največja sprememba pa je bila sprejeta leta 1961. Nagrade so od tedaj namenjene samo še umetniškim delom, razdeljene pa so na Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada. Število nagrad se je spreminjalo vse do sprejetja zakona konec leta 1981. Tedaj je bilo število nagrad omejeno na največ tri Prešernove in največ deset nagrad Sklada, hkrati pa je Sklad izgubil pravno subjektiviteto. Zakonska sprememba iz leta 1991 je število nagrad še bolj zmanjšala, in sicer na največ dve Prešernovi nagradi oziroma največ šest nagrad Prešernovega sklada.

UPRAVNI ODBOR PREŠERNOVEGA SKLADA

STROKOVNE KOMISIJE UPRAVNEGA ODBORA PREŠERNOVEGA SKLADA

ZAKON O PREŠERNOVI NAGRADI (UL RS 54/17)

Povezave:
Ministrstvo za kulturo

Prešernov sklad

Zbornik Prešernovega sklada

Zavarovalnica Triglav, d.d. 
  MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook