Glavni trg 18 

4000 Kranj 

(04) 202 57 16 

info@gpn.si 

Nagrade Prešernovega sklada

NAZAJ  30/98  NAPREJ


1974

Avgust Lavrenčič (1925-1996)
za likovni opus


Akademski slikar Avgust Lavrenčič je z razstavami v Celju in z deli, razstavljenimi v drugih središčih, dokazal, da sodi v vrsto zavzetih ustvarjalcev, ki iščejo svoj izraz tudi zunaj meja klasičnega slikarstva. V oljnih slikah večjih formatov je uveljavil trdno kompozicijo in pretehtano barvno skladje, navezuje pa jih na sanjske vizije, kot preinterpretacijo vidnega, otipljivega sveta. Tako se je Lavrenčiču posrečilo, da je v oblikovno dognanih organizmih združil racionalno in čustveno prvino v nedeljivo celoto.

Svoje slikarske izkušnje je znal s posluhom cepiti tudi na druga likovna področja, o tem priča njegovo scenografsko delo v celjskem gledališču.

Zavarovalnica Triglav, d.d. 
  MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook