Glavni trg 18 

4000 Kranj 

(04) 202 57 16 

info@gpn.si 

Nagrade Prešernovega sklada

NAZAJ  33/98  NAPREJ


1975

Ivan Seljak-Čopič (1927-1990)
za ciklus razstav v zadnjih letih


Akademski slikar Ivan Seljak-Čopič je s svojim novejšim delom dokazal pravilnost svojega umetnostnega nazora, zraslega na eni strani iz neprenehnega zgledovanja v zakonitostih naravnega reda in na drugi iz kontinuirane osebne in umetniške prizadetosti ob sodobnih družbenorazvojnih pojavih. Njegov opus, v katerega zajema večje likovnoproblemske skupke novega slikarskega prostora, ki ga raziskuje v fizičnem in duhovnem pomenu, se dopolnjuje z mnogimi uspešnimi sodobnimi rešitvami na področjih monumentalnega stenskega slikarstva in dekoracije, knjižnih oprem in še posebej mladinskih ilustracij ter gledališke scene.

V vsem svojem obsežnem novejšem ustvarjanju, katerega izbrani del je pokazal na razstavah po slovenskih mestih in v tujini, dokazuje kritično vrednotenje pridobitev sodobne upodabljajoče umetnosti in živo spremljanje novih potreb po ustreznem likovnem prispevku k splošni kulturi družbe, na katere se sam vselej tvorno odziva.
gpn
Tovarna, 1976
akril, platno; 75 x 100 cm

Zavarovalnica Triglav, d.d. 
  MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook