Glavni trg 18 

4000 Kranj 

(04) 202 57 16 

info@gpn.si 

Nagrade Prešernovega sklada

NAZAJ  58/98  NAPREJ


1984

Klavdij Palčič (1940-2021)
za likovne dosežke in scenografijo


Klavdij Palčič je v minulih letih na slikarskih razstavah in v scenografskih stvaritvah uveljavil svoja umetniška iskanja, ki temeljijo na vzpostavljanju svojevrstnega razmerja med angažirano sporočilnostjo in oblikovno domiselnostjo. Povezava raznorodnih prvin v njegovem delu vznemirja gledalčev pogled in duha, ker ga sooča s svetom, v katerem prevladujejo nasilje, negotovost in ogroženost. Palčič tako nadaljuje humanistično izročilo tržaškega likovnega kroga, vpetega med dvoje različnih, vendar odprtih svetov.

Zavarovalnica Triglav, d.d. 
  MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook