Glavni trg 18 

4000 Kranj 

(04) 202 57 16 

info@gpn.si 

Prešernove nagrade


0


1947
Gojmir Anton Kos (1896-1970)
za olje Dekle s harmoniko

1947
Boris Kalin (1905-1975)
za kip Petnajstletna

1947
Božidar Jakac (1899-1989)
za dela Po sledovih 4. in 5. ofenzive

1948
Božidar Jakac (1899-1989)
za Portret Otona Župančiča

1948
Boris Kalin (1905-1975)
za Portret Maršala Tita

1948
Gabrijel Stupica (1913-1990)
za olje Deklica z lampijonom

1949
France Mihelič (1907-1998)
za deli Kolona v snegu, Vaška ječa

1949
France Pavlovec (1897-1959)
za deli Sava, Soča

1949
Božidar Jakac (1899-1989)
za Ilustrativni ciklus XIV. divizija na Štajerskem

1949
Božo (Božidar) Pengov (1910-1985)
za kip Odločitev

1949
Frančišek Smerdu (1908-1964)
za kip Franceta Prešerna

1950
Gabrijel Stupica (1913-1990)
za olje Pred sprevodom

1950
Ivan Zajec (1869-1952)
za celoživljenjsko kiparsko delo

1950
Boris Kalin (1905-1975)
za spomenik narodnoosvobodilni borbi na Vrhniki

1950
Gojmir Anton Kos (1896-1970)
za olje Avtoportret

1950
Tine (Valentin) Kos (1894-1979)
za kipe: Žanjica, Delavski par in Dekle z vrčem

1950
Božo (Božidar) Pengov (1910-1985)
za spomenik talcem v Šentvidu

1951
France Pavlovec (1897-1959)
za delo, pokazano na retrospektivni razstavi leta 1950

1952
Fran Tratnik (1881-1957)
za umetniško delovanje, pokazano na retrospektivni razstavi v letu 1951

1953
Maksim Gaspari (1883-1980)
za dosedanje umetniško delo

1955
France Mihelič (1907-1998)
za grafični opus

1957
Gabrijel Stupica (1913-1990)
za deli Deklica z igračkami in Avtoportret z otrokom

1958
Marij Pregelj (1913-1967)
za kompozicijo v mozaiku na stavbi delavskega doma v Trbovljah

1959
Slavko Pengov (1908-1966)
za fresko Zgodovina Slovencev v poslopju Ljudske skupščine LRS

1959
Zdenko Kalin (1911-1990)
za plastiko na poslopju Ljudske skupščine LRS

1959
Karel Putrih (1910-1959)
za plastiko na poslopju Ljudske skupščine LRS

1960
Riko Debenjak (1908-1987)
za grafične stvaritve v letu 1959

1960
Stojan Batič (1925-2015)
za kiparski ciklus Rudarji

1964
Marij Pregelj (1913-1967)
za slikarske stvaritve, razstavljene v marcu 1963 v Moderni galeriji v Ljubljani

1967
Maksim Sedej (1909-1974)
za slikarska dela, razstavljena leta 1966 v Moderni galeriji v Ljubljani

1969
Lojze Dolinar (1893-1970)
za razstavo v Mestni galeriji v Ljubljani leta 1968

1970
Veno Pilon (1896-1970)
za življenjsko delo na področju slikarstva

1971
Stane Kregar (1905-1973)
za življenjsko delo in slikarski opus v zadnjih letih

1972
Tone Kralj (1900-1975)
za življenjsko delo na področju likovne umetnosti

1974
Lojze Spacal (1907-2000)
za grafični in slikarski opus

1975
Zoran Didek (1910-1975)
za življenjsko delo in razstavo v letu 1974

1976
Avgust Černigoj (1898-1985)
za življenjsko delo na likovnem področju

1977
Boris Kobe (1905-1981)
za arhitekturo, slikarstvo, oblikovanje spomenikov, knjižno ilustracijo in pedagoško delo

1977
Miha Maleš (1903-1987)
za grafični, slikarski in ilustracijski opus

1978
Nikolaj Omersa (1911-1981)
za ustvarjalno slikarsko delo

1978
Nande (Ferdinand) Vidmar (1899-1981)
Drago Vidmar (1901-1982)
za umetniško, socialno, likovno partizansko ustvarjanje

1979
Vladimir Makuc (1925-2016)
za grafični opus

1979
Ive Šubic (1922-1989)
za likovne stvaritve

1980
Božidar Jakac (1899-1989)
za bogato razstavno dejavnost zadnjih let in živo likovno navzočnost v slovenskem in jugoslovanskem kulturnem prostoru

1981
Janez Bernik (1933)
za likovne stvaritve v zadnjih letih

1981
Gabrijel Stupica (1913-1990)
za življenjsko delo na področju likovnega ustvarjanja

1982
Zdenko Kalin (1911-1990)
za življenjsko del na področju likovnega ustvarjanja

1983
Slavko Tihec (1928-1993)
za kvalitetne inovacije v kiparstvu in posebej za ustvarjalno nove rešitve spomenikov NOB

1986
Marjan Pogačnik (1920-2005)
za življenjsko delo

1988
Janez Boljka (1931-2013)
za življenjsko delo

1990
Drago Tršar (1927)
za življenjsko delo

1991
Zoran (Anton) Mušič (1909-2005)
za življenjsko delo

1994
Andrej Jemec (1934)
za dosedanji opus

1997
Emerik Bernard (1937-2022)
za vrhunske dosežke v likovni umetnosti

2000
Marko Ivan Rupnik (1954)
za mozaično poslikavo kapele Redemptoris Mater

2001
Gustav (Avgust) Gnamuš (1941)
za slikarski opus

2005
Bogdan Borčič (1926-2014)
za življenjsko delo

2009
Zmago (Zmagoslav) Jeraj (1937-2015)
za življenjsko delo

2010
Kostja Gatnik (1945-2022)
za življenjsko delo

2012
Matjaž Vipotnik (1944-2016)
za življenjski opus na področju grafičnega oblikovanja

2013
Marlenka Stupica (1927-2022)
za življenjsko delo

2015
Miki (Nikolaj) Muster (1925-2018)
za življenjsko delo

2017
Metka Krašovec (1941-2018)
za izjemen in prepoznaven slikarski opus

2020
Stojan Kerbler (1938)
za življenjsko delo

Zavarovalnica Triglav, d.d. 
  MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook