Glavni trg 18 

4000 Kranj 

(04) 202 57 16 

info@gpn.si 

Prešernove nagrade

NAZAJ  24/66  NAPREJ


1958

Marij Pregelj (1913-1967)
za kompozicijo v mozaiku na stavbi delavskega doma v Trbovljah


To delo pomeni sintezo vsega dosedanjega Pregljevega umetniškega dela, v katerem je avtor dokazal, da je našel samonikel umetniški izraz, ki ni vezan samo na ozka osebna občutja, ampak je utemeljen v široko zasnovanih likovno izraznih prijemih sodobne ustvarjalnosti v smislu moderne kompozicije, globoke človečnosti, ki teži za prvobitnostjo, funkcionalnostjo in trdnostjo. Močno zasidran v domači tematiki, tesno povezan z družbenim dogajanjem, je ustvaril v tem mozaiku kompozicijo, ki nakazuje ne samo v ožjem slovenskem, ampak v najširšem jugoslovanskem krogu novo možnosti za nadaljno rast našega sodobnega likovnega izraza, predvsem v monumentalni kompoziciji.
gpn
Mozaik na stavbi Delavskega doma v Trbovljah, 1956-1957

   MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook