Glavni trg 18 

4000 Kranj 

(04) 202 57 16 

info@gpn.si 

Prešernove nagrade

NAZAJ  37/66  NAPREJ


1975

Zoran Didek (1910-1975)
za življenjsko delo in razstavo v letu 1974


Akademski slikar profesor Zoran Didek je v svojem dosedanjem delu zajel malone vsa področja človeške in družbene dejavnosti, v katerih nastopata pojma likovnega in umetnostnega kot konstanta in kot organska sestavina širše pojmovane kulture. Z neprestanim poglabljanjem v skrivnosti umetnostne teorije je sebi in svojim učencem odkrival široki svet likovnosti in hkrati aktivno preskušal njeno praktično uporabnost. Prenašal je svoje in tuje izkušnje in dognanja s področja individualne umetniške ustvarjalnosti na torišče splošne, široke umetnostne in likovne kultivacije življenjskega in delovnega prostora ter družbene zavesti. Njegovo delovanje jo zajemalo poleg slikanja in studiozne analize umetnostnih pojavov še uspešno praktično preskušanje pridobljenih spoznanj na področju likovnih oprem arhitekture, poslovnih prostorov, tovarniških dvoran in strojnic, dekorativnega slikarstva in industrijskega oblikovanja, spominskih obeležij, knjižnih oprem, organizacij ter oblikovnih postavitev razstav, stenskega slikarstva, zlatarskega oblikovanja in umetniškega filma. Svoje teoretične izsledke je publiciral v vrsti člankov, katalogov in brošur, opaženih in natisnjenih tako doma kot v tujini. V svoje pedagoško delo na srednjih šolah, šoli za oblikovanje, pedagoški akademiji in akademiji za likovno umetnost je vnašal sprotne izsledke umetnostne vede in s tem obogatil nešteta izhodišča in realizacije del mladih slovenskih upodabljajočih umetnikov.Zoran Didek je pionir na mnogih področjih likovne manifestativnosti v splošni kulturi naše družbe in hkrati slikar, ki v svojem individualnem slikarskem ustvarjanju s slehernim novim delom dokazuje močno umetniško osebnost, izražajoč se s polnokrvnimi slikarskimi organizmi. Njegove slike izdajajo posebnost enotnosti in ustvarjalnega reda na podlagi raznolikosti in vselej angažirane aktualnosti, kar ga uvršča med naše vsestranske posrednike umetnostne misli.
gpn
V internacijo, 1947
o. pl.

Zavarovalnica Triglav, d.d. 
  MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook