Glavni trg 18 

4000 Kranj 

(04) 202 57 16 

info@gpn.si 

Prešernove nagrade

NAZAJ  40/66  NAPREJ


1977

Miha Maleš (1903-1987)
za grafični, slikarski in ilustracijski opus


Miha Maleš je ob Božidarju Jakcu eden izmed pionirjev sodobne slovenske grafike, ki zastopa težnje poekspresionistične umetnosti in naše tako imenovane četrte umetniške generacije. Virtuoz sproščene risbe, katere zasnov ne omejujejo romantični okviri in vnaprejšnji etični postulati, je vnašal v naše umetnostno življenje nemir sočasnih ali komaj minulih iskanj in dognanj zahodnega sveta, jih po svoje predelal in prilagajal prevrednotenemu idealu sodobne, bolj svetovljanske domače umetnosti.Je zastopnik nazora, da umetnostno področje ni omejeno in da je sleherna naloga vredna umetnikove pozornosti; odtod njegovo delovanje na področju risbe, grafike, slikarstva, ilustracije, knjižne opreme, grafičnega oblikovanja in umetnostno publicistike. Njegova umetnost se ne podreja ničemur, razen ustvarjalni domišljiji, prilagaja se le funkcionalno prevzeti nalogi in kot prevladujočo vsebino prevzema živo, sproščeno igro.
gpn
Ilustracija Prešernovega Sonetnega venca, 1955
barvni lesorez

Zavarovalnica Triglav, d.d. 
  MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook