Glavni trg 18 

4000 Kranj 

(04) 202 57 16 

info@gpn.si 

Prešernove nagrade

NAZAJ  43/66  NAPREJ


1978

Nande (Ferdinand) Vidmar (1899-1981)
Drago Vidmar (1901-1982)
za umetniško, socialno, likovno partizansko ustvarjanje


Slikarja in grafika, brata Nande in Drago Vidmar sta dala slovenski likovni umetnosti neizbrisen pečat. Po prvi svetovni vojni sta bila predstavnika takratnega revolucionarnega ekspresionizma. Njuna risba in slika je upodabljala grozljivi svet človeške podzavesti. Toda kmalu je postala njuna risba stvarnejša, začela je izpovedovati resnico v tedanjem svetu. Slikarja sta nastopala skupaj, bila sta kot nerazdružna skupina; v sliki in grafiki sta odkrivala bedo kmečkih ljudi, hkrati pa sta se posvečala krajini, ki je v njunih slikah zazvenela žalostno in turobno, kakor je bilo žalostno in turobno pri ljudeh, ki so v tej krajini živeli.S slikanjem socialne motivike, kar je vedno terjalo in ustvarjalo tudi ustrezen in samosvoj likovni okvir, sta nakazala smer, ki ju je kasneje, v partizanskem času, dozorila v pomembna partizanska umetnika. Tako se v njunem predvojnem, posebej pa še v medvojnem partizanskem opusu razkriva angažiranost in usodna povezanost med vsebino, izpovedjo in obliko. V globoko človeško doživetih slikarskih protestih, ki jih izpričujejo podobe pregnancev, razstreljenih vlakov in mostov, utrujenih partizanskih kolon in grozljivih vojnih pejsažev, je čutiti vselej tudi upornost našega ljudstva in veličino časa.Njuno delo iz tega časa pa ni le dokument in sporočilo o poštenih slovenskih umetnikih, marveč ima tudi širše likovne razsežnosti. To so dela, ki so sicer nastala z enim samim namenom: razkriti resnico in mobilizirati - so pa vendar iskrene in polnokrvne stvaritve, hkrati spontane in globoko preštudirane. V grafikah in risbah iz tega obdobja so v drzni sintezi združene prvine iz njunega prvega ekspresionističnega in kasnejšega bolj realističnega obdobja.
gpn
Dvojica, prib. 1921
o. pl.

Zavarovalnica Triglav, d.d. 
  MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook