Glavni trg 18 

4000 Kranj 

(04) 202 57 16 

info@gpn.si 

Prešernove nagrade

NAZAJ  44/66  NAPREJ


1979

Vladimir Makuc (1925-2016)
za grafični opus


Grafični opus Vladimira Makuca združuje najboljše dosežke sodobne umetniške grafike. Nastajal je ob prelomu z obdobjem, ko so se umaknile nekatere tradicionalne vrednote novim pogledom, nazorom in novi, razširjeni in poglobljeni umetnostni občutljivosti. Potem, ko je v nekaj desetih listih na izredni tehnični ravni poustvaril izreze primorske pokrajine, arhitekture in življenja ter jih obogatil z monumentalnimi liki ljudi, neredko poosebitvami duha narodnoosvobodilnega boja, ki se ga je tudi sam aktivno udeležil, je zajel v svoj izpovedni svet v izvirni, svojski interpretaciji mnoge silnice, gibala in sestavine sodobnega okolja in življenja.Makuc je mojster subtilnega prenašanja osebnih razmerij do sveta in življenja, posreduje domačo in svojo osebno problematiko v splošnem, mednarodno razumljivem umetnostnem jeziku, a z izrazitim avtorskim pečatom.

Zavarovalnica Triglav, d.d. 
  MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook