Glavni trg 18 

4000 Kranj 

(04) 202 57 16 

info@gpn.si 

Prešernovi nagrajenci

1.  Stojan Batič (1925-2015)
2.  Emerik Bernard (1937-2022)
3.  Janez Bernik (1933)
4.  Janez Boljka (1931-2013)
5.  Bogdan Borčič (1926-2014)
6.  Avgust Černigoj (1898-1985)
7.  Riko Debenjak (1908-1987)
8.  Zoran Didek (1910-1975)
9.  Lojze Dolinar (1893-1970)
10.  Maksim Gaspari (1883-1980)
11.  Kostja Gatnik (1945-2022)
12.  Gustav (Avgust) Gnamuš (1941)
13.  Božidar Jakac (1899-1989)
14.  Andrej Jemec (1934)
15.  Zmago (Zmagoslav) Jeraj (1937-2015)
16.  Boris Kalin (1905-1975)
17.  Zdenko Kalin (1911-1990)
18.  Stojan Kerbler (1938)
19.  Boris Kobe (1905-1981)
20.  Gojmir Anton Kos (1896-1970)
21.  Tine (Valentin) Kos (1894-1979)
22.  Tone Kralj (1900-1975)
23.  Metka Krašovec (1941-2018)
24.  Stane Kregar (1905-1973)
25.  Vladimir Makuc (1925-2016)
26.  Miha Maleš (1903-1987)
27.  France Mihelič (1907-1998)
28.  Miki (Nikolaj) Muster (1925-2018)
29.  Zoran (Anton) Mušič (1909-2005)
30.  Nikolaj Omersa (1911-1981)
31.  France Pavlovec (1897-1959)
32.  Božo (Božidar) Pengov (1910-1985)
33.  Slavko Pengov (1908-1966)
34.  Veno Pilon (1896-1970)
35.  Marjan Pogačnik (1920-2005)
36.  Marij Pregelj (1913-1967)
37.  Karel Putrih (1910-1959)
38.  Marko Ivan Rupnik (1954)
39.  Maksim Sedej (1909-1974)
40.  Frančišek Smerdu (1908-1964)
41.  Lojze Spacal (1907-2000)
42.  Gabrijel Stupica (1913-1990)
43.  Marlenka Stupica (1927-2022)
44.  Ive Šubic (1922-1989)
45.  Slavko Tihec (1928-1993)
46.  Fran Tratnik (1881-1957)
47.  Drago Tršar (1927)
48.  Drago Vidmar (1901-1982)
49.  Nande (Ferdinand) Vidmar (1899-1981)
50.  Ivan Zajec (1869-1952)

Zavarovalnica Triglav, d.d. 
  MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook