Glavni trg 18 

4000 Kranj 

(04) 202 57 16 

info@gpn.si 

   MO Kranj   Gorenjski muzej   facebook